Som man tänkt sig

När man har förväntat sig något och det blir annorlunda? På både gott och ont. Man kan bli lätt chokad när det inte blir som man tänkt sig. Bättre eller sämre. Man kan sätta upp olika krav. Saker som man strävar så efter, men som man kanske når men kanske inte. Man förväntar sig att man ska prestera högre eller lägre. Men oväntat nog blur det inte som man tänkt sig.

Det kan ju vara jättebra. Fantastiskt. Att känna att det blir mycket bättre än väntat och resultatet blev bra. Men när det blir mottsatsen då?

Förvåning är något som syns. Vi höjer på ögonbrynen och tappar hakan. För när vi överträffar oss själva blir vi förvånade. När vi inte lyckas blir vi detsamma men på ett annat sätt.

Men när något inte blir som man förväntade sig kan man se det på ett annat sätt. Tänka att det var meningen. Tänka att vi är framtiden och det var nog menat att ske. Liten som stor blir det en handling som faktiskt hänt. Och att vi ser det som meningen.

För det har en mening. Framtiden är inte utstakad. Men våra val skapar vår framtid. Det är min teori.

One thought on “Som man tänkt sig

Leave a Reply